Her finner du informasjon om dokumentene som støtter opp under arbeidet vårt. Vi har også tatt med et forskningsprosjekt fra NIBR siden dette benyttet informanter fra LINK.

Dette er de viktigste dokumentene for selvhjelpsarbeidet. Klikk på bildet av dokumentet for å lese hele.

Nasjonal plan for selvhjelp

Folkehelseplanen for Oslo kommune 2017-2020

Seniormeldingen i Oslo kommune

Utover disse viser vi til kompetansesenteret Selvhjelp Norge og deres hjemmeside for mer informasjon om forskning utenfor LINKs grupper.

NIBRs forskningsprosjekt involverte tidligere deltakere i grupper hos LINK Oslo.

I denne artikkelen finner du mer om prosjektet – og viktig informasjon til informantene.