Ukategorisert

Deltakernes egne erfaringer

Deltakernes egne erfaringer

I denne artikkelen deler tidligere gruppedeltakere erfaringer fra sin deltakelse i selvhjelpsgrupper.Les mer

Livet i gruppa – Fase 6 – Beskyttelse

Livet i gruppa – Fase 6 – Beskyttelse

Ulike beskyttelsesstrategier kan fort komme til syne i gruppa. Dette kan være mestringsmåter for å håndtere usikkerhet. Mens det du mestrer egentlig er å beskytte deg selv mot andre - og deg selv.Les mer

Livet i gruppa – Fase 5 – Lyserød idyll

Gruppa kan gå inn i en fase med harmoni på overflaten. Ingen vil vise de andre deltakerne at de ikke har funnet seg til rette. Trygghet er et begrep som ofte benyttes.Les mer

Livet i gruppa – Fase 4 – Jakten på en leder

Livet i gruppa – Fase 4 – Jakten på en leder

Selv om det er gjort klart helt fra starten at selvhjelpsgruppa ledes av rammer og prinsipper i stedet for en formell leder, hender det at noen deltakere blir usikre når ingen har ansvaret.Les mer

Livet i gruppa – Fase 2 – Høflighet

Livet i gruppa – Fase 2 – Høflighet

Prosessen går videre fra forsiktighet til høflighet når gruppedeltakerne begynner å snakke om hvordan de skal arbeide. Skal vi ha et felles mål? Hvordan skal vi fordele tida slik at alle får sagt noe?Les mer