Hva er selvhjelp?

Hva er selvhjelp?

Selvhjelpsforståelsen bygger på at alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiviseres og mobiliseres når livsproblemer oppstår.

Verktøy

Selvhjelp er et verktøy for alle mennesker som har et livsproblem eller for deg som opplever situasjoner i livet som er i ferd med å bli et problem. Selvhjelp handler om å håndtere livsproblemer – små eller store – på en måte som gjør at mestring og livskvalitet øker. Selvhjelp er å skape rom for å jobbe med det som er vanskelig, alene og sammen med andre.

  • Selvhjelp er å våge å bli kjent med deg selv
  • Selvhjelp er å ta ansvar for ditt eget liv
  • Selvhjelp tar utgangspunkt i din kunnskap om eget problem

Selvhjelp er styrkingsarbeid ved at:

  • Du setter deg i stand til å gjenerobre egne krefter
  • Du setter deg i stand til be om hjelp, ta i mot hjelp og yte hjelp
  • Du setter deg i stand til å lytte og å delta i samspill med omgivelsene Selvhjelp er mer enn selvhjelpsgrupper.
  • Selvhjelp er en måte å tenke og handle på, der du tar i bruk en aktiv deltakerrolle i din hverdag.

Selvhjelp er verktøyet - selvhjelpsgruppa er verkstedet