Hva er selvhjelp?

Helseforståelse

Helse, sunnhet og mestring er tre viktige stikkord i arbeidet med selvorganisert selvhjelp. Selvorganisert selvhjelp kan bare forstås i sammenheng med forståelsen av helsebegrepet.

Helseforståelse

God helse er mer enn fravær av sykdom eller lidelse, det handler også om mestring og håndtering av utfordrende livssituasjoner.

Et menneske kan ha en sykdom/plage, men allikevel håndtere dette på en sunn måte. Det er dette selvhjelpsforståelse handler om: å håndtere og mestre sykdom, skade, funksjonsnedsettelse eller andre livsproblemer og livets normale svingninger.

En annen vesentlig del av selvorganisert selvhjelp som helseforståelse er problemet, eller smerten, som ressurs. Å ta på alvor at et problem representerer erfaring og kunnskap, smertefullt ervervet, er å gi helseverdi til noe vi oftest skyver unna. I dette ligger den største ressursen i selvorganisert selvhjelp; problemet som kunnskapskilde og iboende krefter som helseressurs.