Link Oslo

Om oss

Om oss

LINK Oslo - senter for selvhjelp og mestring, er et byomfattende selvhjelpshus for Oslos innbyggere. Vi holder til i lyse og trivelige lokaler på Majorstua. LINK Oslo drives av Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum og finansieres av Oslo Kommune. Senteret ble etablert høsten 2004 og er en videreføring av prosjektet "fra passiv mottaker til aktiv deltaker".

Målsetting

Senteret arbeider for å øke kunnskapen om bruk av selvorganisert selvhjelp og selvhjelpsgrupper, som en mulighet for å håndtere egne problemer. Grunntanken i selvhjelpsarbeidet er at alle mennesker har iboende ressurser som kan mobiliseres når livsproblemer oppstår.

Selvhjelpsgruppene består av mennesker med ulike problemer. Det de har felles er erkjennelsen av å ha et livsproblem de ønsker å ta tak i, for å gjenerobre egen kraft. Gruppene er lederløse og det er gratis å delta. Det kreves ingen henvisning eller diagnose for å gå i en gruppe.

Folkehelsearbeid

LINK Oslo bidrar i Oslo kommunes folkehelsearbeid gjennom helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid. I 2011 mottok vi Oslo Kommunes Folkehelsepris for vårt arbeid.

Hva gjør vi for hvem?

Privatpersoner

Senteret er en arena for alle som har behov for å bearbeide sine livsproblemer. Her får du muligheten til å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe i et fellesskap preget av gjensidighet, respekt og likeverd. Å delta i en selvhjelpsgruppe koster tid og krefter – men ikke penger.

Ansatte i Oslo kommune

Ansatte i mange avdelinger i Oslo kommune kan bidra til å spre kunnskap om selvhjelp. For å kunne spre kunnskapen videre, må den ansatte selv være kjent med selvhjelpstanken og verktøyet det representerer. LINK Oslo informerer ansatte i Oslo kommune om selvhjelp og selvorganiserte selvhjelpsgrupper, ofte i samarbeid med Selvhjelp Norge, nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp sitt distriktskontor for Oslo, Akershus og Østfold.

Frivillige organisasjoner og andre interesserte

Frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, bibliotek og frisklivsentraler representerer informasjonskanaler for kunnskapsspredning. LINK Oslo kan bidra med kunnskap om selvorganisert selvhjelp og hvordan verktøyet kan brukes.