Link Oslo

Aktuelle oppgaver

Aktuelle oppgaver

En viktig del av LINK Oslo's arbeid er informasjonsformidling.

Vi er derfor flere ganger i uken ute på informasjonsoppdrag. Vi informerer om selvhjelpsarbeid og selvhjelpsgrupper overfor ansatte i Oslo Kommune, arbeidsmarkedsbedrifter, på jobbmesser og også i frivillige organisasjoner.

Dersom du ser at vi kan ha noe å tilføre din arbeidsplass, dine brukere, din organisasjon, ta kontakt med oss så avtaler vi et møte.

Vi vil også invitere inn til jevnlige frokostmøter hvor du kan treffe andre som jobber med det samme som deg, og hvor du kan få vite mer om hva selvhjelpsforståelsen kan bidra med i den enkeltes hverdag og i gruppesammenheng.

 

På kalenderen vår i år står blant annet: (denne oppdateres jevnlig)

 5. mars: Besøk fra Seksjon for Pleie og Omsorgsstjenester,  Byrådsavdeling for Eldre og Sosiale Tjenester

 4. mars: Dialogkonferanse Verdensdagen for psykisk helse

26. februar: Oppstart av ny gruppe

26. februar: Møte med ansatte på A-Med

20. februar: Møte med ansatte på Reaktorskolen

19. februar: oppstart av ny gruppe

11. februar: Jobbmesse NAV Sentrum Scene

09. februar: Kontaktmøte med alle grupper