Materiell

Gratis brosjyrematerial

Informasjon og markedsføring

Her finner du noen eksempler på informasjonsmateriell du kan hente inspirasjon og formuleringer fra.Det hender at innholdet får en annen betydning dersom den blir tatt ut av sammenhengen. Vi forutsetter derfor, dersom du kopierer fra teksten, at du sender nye brosjyrer til oss for gjennomsyn før det går i trykken. Kilde skal oppgis.

Designelementer og layout fra de eksisterende brosjyrene kan ikke brukes uten godkjenning. Ta kontakt med kilden for diskusjon og innspill.