Nyheter

"Selvorganiserte selvhjelpsgrupper? Går det an?"

"Selvorganiserte selvhjelpsgrupper?  Går det an?"

Hvordan kan gruppedeltakere selv ta ansvar for prosessen i gruppa uten en leder eller terapeut?

Mange lurer på om gruppedeltakerne klarer å lede seg selv. Erfaringene fra gruppene som er startet av LINK Oslo er at det så absolutt går an. Men det å lede seg selv er en del av gruppeprosessen og vil nødvendigvis ta tid og kreve innsats fra deltakerne.

Før de begynner i gruppen må deltakerne lese gjennom en del informasjon som ligger på nettsiden vår, (linkoslo.no/no/selvhjelpsgrupper). Dette blir det første møtet med hvordan gruppene arbeider.

På oppstartsmøtet deltar ansatte på LINK Oslo og gjennomgår prinsippene for gruppearbeidet en gang til, med mulighet for samtale og spørsmål. Selv om gruppen er uten formell leder, er det nettopp rammene og prinsippene som skal ligge i bunnen av arbeidet i gruppa – og derfor utgjør «ledelsen».

Etter at gruppen har jobbet alene tre-fire ganger kommer vi tilbake for å høre hvordan gruppen har fått det til å fungere, rydder opp i misforståelser og tydeliggjør begrepene der det er nødvendig.

Heretter overtar kontaktmøtene som møtested for samtaler rundt gruppeprosessen. Deltakere fra alle aktive grupper er velkomne, og her får vi høre hvordan de enkelte gruppene i fellesskap har funnet sine måter å løse problemer med fravær, at alle skal få komme til orde og annet som kan skape ugreie blant deltakerne.

Noen grupper sliter av forskjellig årsaker mer enn andre. Det hender derfor at vi blir bedt om komme tilbake til gruppen for å hjelpe dem gjennom en konflikt. Dersom vi velger å gjøre dette er forutsetningen at hele gruppen er enige og ønsker at vi skal komme tilbake. Vi hjelper ikke gruppen med selve konflikten, men bruker våre erfaringer til å foreslå hva gruppen kan ta tak i for å bedre situasjonen. På denne måten kan vi dele erfaringer med hverandre til felles beste.

Det hender dessverre også at deltakerne ikke klarer å komme videre, men velger å oppløse gruppen. Noen deltakere blir borte for godt, andre melder seg på til en ny gruppe. Og noen kommer tilbake etter en tid i tenkeboksen.

Les mer om selvhjelpsgrupper på hjemmesiden vår.