Nyheter

Egenverdi? Jeg???

Egenverdi? Jeg???

"Se hverandre - kast maska!"

Verdensdagen for psykisk helse 2015

Årets kampanjetema for Verdensdagen for psykisk helse er klart: Egenverdi og psykisk helse gjennom kampanjenavnet "Se hverandre - kast maska! "

Dersom det blir lov å ha riper i lakken og ikke være perfekte hele tiden, kan det bli lettere å unngå psykiske helseplager. Kampanjeutformingen for Verdensdagen for psykisk helse gjøres i samarbeid med Helsedirektoratet. Det overordnede tema for Verdensdagen siden 2013, har vært «Inkludering og relasjoner». Slik blir det også i år.

Gutter og menn

I følge prosjektleder Rikke Philippi ønsker årets  kampanje å sette et ekstra fokus på gutter og menn og deres psykiske helse. Unge menn opplever ofte at de ikke klarer  å leve opp til de høye kravene de har  til egne prestasjoner, og at de hadde en sterk sårbarhet for å oppleve seg som avvist eller føle seg mislykket. Veien til selvmord kan da være kort, i følge nyere forskning. Les mer om Verdensdagen for psykisk helse.

Alene foran speilet eller sammen med andre?

Mange av deltakerne i LINK Oslos selvorganiserte selvhjelpsgrupper sliter med lav egenverdi, ofte som konsekvens av andre problemer. I en selvhjelpsgruppe kan deltakerne hjelpe hverandre å få øye på det som er bra og styrke hverandres egenverdi på denne måten.

I tillegg kan man få bearbeidet det som har vært vanskelig slik at man etterhvert kan akseptere fortiden og det man ikke får gjort noe med. Dette kan igjen gi rom for nye og bedre valg framover. En gruppe med sammensatte problemer rommer ofte mye kunnskap som kan gi nye innfallsvinkler til egne problemer.

LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring starter jevnlig nye selvorganiserte selvhjepsgrupper.

Les mer om hvordan disse fungerer på nettsiden vår.

Dersom du tror en selvhjelpsgruppe kan være noe for deg, ta kontakt med oss på tlf 22 96 15 40.