Nyheter

Erfaringsnettverk med muligheter!

Erfaringsnettverk med muligheter!

Representanter fra fem ulike organisasjoner møtte til det første erfaringsmøte for oss som driver selvhjelpsarbeid og selvhjelpsgrupper. En fin start - med muligheter for erfaringsutveksling, nettverksbygging og samarbeid.

Formålet med møtet var å dele erfaringer, bli bedre kjent og se hvor mye som faktisk er felles, og på hvilke områder kan vi eventuelt utvikle et fruktbart samarbeid.

Frokost ble servert og hver deltaker presenterte deretter sin organisasjon. Vi erkjente fort at det er nyttig å bli bedre kjent med hverandre, og dele tanker og erfaringer om selvhjelpsarbeidet. På denne måten skaper vi trygghet, forståelse og kunnskap om hverandre som vi senere kan benytte oss av. Vi var alle enige om at det snakkes mye om rus og ulike problemer i media men nesten aldri om muligheter som kan bidra til bedre håndtering og løsninger.  Viktig å få frem at selvhjelpsgrupper er en del av en løsning for mange. Et fellesskap for vekst. Sammen kan selvhjelpsorganisasjonene løfte mulighetene fram og få budskapet ut i samfunnet. Nettverket vil blant annet jobbe videre med dette.

Mange organisasjoner driver selvhjelpsarbeid for mennesker med et tydelig definert problem, slik som Anonyme alkoholikere (AA), Al-Anon eller Støttesenteret mot incest (SMI). Vi i LINK Oslo supplerer organisasjonenes arbeid med å starte opp selvhjelpsgrupper der mennesker har ulike problemer.

Til sammen representerer selvhjelpsarbeidet i Oslo en betydelig ressurs. Mange mennesker har erfart at det å delta i en selvhjelpsgruppe er en god måte å jobbe med livets problemer på. Med et tydelig felles grunnlag kan vi bidra til å gjøre dette mulig for enda flere!

Samlet sitter vi med mye kompetanse og sammen kan vi bidra med mer i folkehelsearbeidet.