Nyheter

Erfaringsutveksling

Erfaringsutveksling

Snakk med mennesker som selv vet hva det handler om

Tanken bak en selvhjelpsgruppe er at det skal være et "verksted", eller et "treningsstudio" for å håndtere en vanskelig livssituasjon. Her treffer du andre som også strever med sine ting, og som vil lære å leve med vanskelighetene på en bedre måte.

Har du tenkt på at når du opplever vanskelig ting i livet gjør du deg også erfaringer som det er umulig å lese seg til? Det å ha skoen på selv gjør at du vet hvor den trykker. Erfaringen blir til din egen kunnskap, og denne kan til tross for smerten bli en viktig ressurs i forskjellige sammenhenger. Men dette er en prosess som naturlig nok tar tid for de fleste. Derfor er det viktig å være tålmodig med både deg selv og de andre i en selvhjelpsgruppe.

Livet i gruppa handler for det meste om erfaringsutveksling. Derfor er det ikke nødvendig med henvisninger eller diagnoser for å delta i selvorganiserte selvhjelpsgrupper.

Likevel kan det være en høy terskel å våge å bli med i en selvhjelpsgruppe. Et problem kan utvikle seg til å gi sosial angst, eller du kan føle skam og skyld i forhold til problemet du sliter med. Å møte andre som har det på samme måten kan være befriende – jeg er ikke alene! Det jeg sliter med er faktisk ganske normalt.

I gruppen kan du også øve deg på å sette grenser. Da blir det lettere å sette nødvendige grenser i andre deler av livet også.

Vil du vite mer om selvorganiserte selvhjelpsgrupper, kan dulese mer på vår hjemmeside.