Nyheter

Fordi livet forandrer seg...

Fordi livet forandrer seg...

LINK Oslo markerte Verdensdagen for psykisk helse med stand på Kuben videregående skole

Årets tema for Verdensdagen var: Fordi livet forandrer seg. Plutselige livshendelser kan snu opp ned på livet på et øyeblikk. Andre forandringer kommer gradvis som en konsekvens av at vi blir eldre og utvikler oss. I løpet av livet vil vi alle møte utfordringer vi er nødt til å håndtere.

Det er viktig å nå ut til ungdom med informasjon om hvordan man kan håndtere vanskelige livshendelser. Mange unge sliter med psykiske plager.  Kunnskap om selvorganisert selvhjelp kan være til nytte når livet blir for jævlig. Derfor ble det naturlig å delta med stand på Kuben videregående skole denne dagen. Standen ble godt besøkt av skolens ansatte og elever.

Odd-Arne Eriksen (til venstre på bildet) deltok for LINK Oslo - senter for selvhjelp og mestring, og Kjersti Tandberg (til høyre på bildet)  representerte Selvhjelp Norges distriktskontor for Oslo, Akershus og Østfold.  

Står du også midt oppi problemer du må håndtere på en eller annen måte? Kanskje selvorganisert selvhjelp er noe for deg også? I en selvorganisert selvhjelpsgruppe kan du snakke med folk som selv vet hva det vil si å slite med livet.

Les mer på hjemmesiden vår, send oss en mail eller ring oss på 22 96 15 40.