Nyheter

Inspirerende besøk av selvhjelpsinteresserte italienere

Inspirerende besøk av selvhjelpsinteresserte italienere

Mandag 25. januar kom en delegasjon på 15 sykepleier, psykolog, viseborgermester og brukereksperter fra Livorno og Cecina på studietur til LINK Oslo og Oslo kommune

Lære mer om selvhjelp i et folkehelseperspektiv

Sosiologen Paolo Pini var nok en gang initiativtaker. Pini er ansatt i helsetjenesten i Livorno som bindeledd mellom tjenesten og brukerorganisasjonene. Han besøkte LINK Oslo i 2014 også, men da med en gruppe som representerte brukerorganisasjonene. Besøket i 2014 førte til en viss endring i selvhjelpsgruppetekningen i Livorno - fra behandlingsrettede ledede grupper mot et folkehelseperspektiv med alminneliggjøring av livsproblemer. Nå ville de lære mer om selvhjelp i et folkehelseperspektiv og om psykisk helse i lys av samhandlingsreformen.

LINK Oslo og gruppedeltakeres erfaringer

LINK Oslo presenterte sitt arbeid med informasjon og administrering og oppstart av selvhjelpsgrupper, før to gruppedeltakere slapp til med sine erfaringer. Hva fikk jeg ut av å gå i gruppe, hvilke utfordringer møtte jeg var viktiger stikkord for deres innlegg. Erna Majormoen fra Selvhjelp Norges Distriktskontor i Hedmark Oppland presenterte resultatene fra sin masteroppgave Selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i et helsefremmende perspektiv med vekt på deltakeropplevelser. 

Samhandlingsreformen

Etter lunsj orienterte Maja Berg Kristoffersen, enhetsleder fra Enhet for Mestring og rehabilitering, bydel Frogner, om arbeidet deres. Hun snakket om samhandlingsreformens innvirkning på bydelens arbeid  i forhold til psykisk helse og samarbeidet med LINK Oslo i forhold til selvhjelp, som er et viktig element i Oslo kommunes handlingsplan for psykisk helse. 

Avslutningsvis redegjorde Ellen Kobro fra Helseetaten, avd for psykisk helse, om samhandlingsreformens betydning for planarbeidet i Oslo kommune, og hvordan selvhjelp inngår som et viktig element i kommunens satsing. Alle bydelene skal utarbeide sin egen lokale handlingsplan for psykisk helse. 

Mange spørsmål

Gjestene hadde mange spørsmål både underveis og til slutt. Mye er svært forskjellig i Italia i forhold til Norge, både organiseringen av helsevesenet og den praktiske gjennomføringen av gruppen. MMange problemstillinger fra "livet i gruppene" var velkjent, selv om grupper på tvers av problemet og selvorganiseringen representerte noe helt nytt for mange av gjestene. Tolk og reiseleder Trine Habberstad gjorde en formidabel innsats for å oversette innlegg, spørsmål og svar.