Nyheter

LINK Oslos årsmelding for 2015 er klar

LINK Oslos årsmelding for 2015 er klar

Informasjon om selvorganisert selvhjelp og drift av selvorganiserte selvhjelpsgrupper er kjerneoppgaver.

Bidragsyter i Oslo Kommunes folkehelsearbeid

LINK Oslo - senter for selvhjelp og mestring, er en sentral bidragsyter i Oslo kommunes arbeid med folkehelse som en tilgjengelig og stabil møteplass for folk i Oslo som sliter med livet. Vårt arbeid med å spre kunnskap om selvorganisert selvhjelp på ulike arenaer er derfor avgjørende for å sikre at Oslos borgere får vite om mulighetene til å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe.

Systematisk og langsiktig kunnskapsformidling

Systematisk og langsiktig arbeid med kunnskaps- og informasjonsformidling gir resultater, men det er tidkrevende. For å nå ut til Oslos innbyggere må formidling av informasjon og kunnskap pågå kontinuerlig. Oslo som kommune er stor og har en svært sammensatt befolkning, kommunens ansatte er mange og ofte nye i sin stilling. I tillegg til informasjonsformidling består arbeidet til LINK Oslo av å starte opp selvorganiserte selvhjelpgrupper, oppfølging av gruppene og gjennomføre kontaktmøter. Vi legger også til rette for selvhjelpsgrupper fra ulike frivillige organisasjoner.

 Samarbeid

Samarbeid med Selvhjelp Norges distriktskontor for Oslo, Akershus og Østfold har vært svært positivt. Blant annet ble det gjennomført en regional konferanse i samarbeid med Selvhjelp Norge, Helseetaten og Helsedirektoratet på Litteraturhuset. LINK Oslo er trukket fram som en modell i Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018. Den nasjonale satsningen på selvhjelp gir Selvhjelp Norge i oppgave å spre informasjon og kunnskap, mens lokalt arbeid skal drives fram og finansieres av lokale krefter. Gjennom LINK Oslo - senter for selvhjelp og mestring, bidrar Oslo kommune med en stabil og forutsigbar møteplass for innbyggerne i Oslo. Kontinuitet i dette arbeidet er avgjørende.

 

Teksten over er hentet fra Innledningen.Klikk på denne lenken for å lese hele dokumentet.