Nyheter

Må du også forholde deg til mange fagpersoner?

Må du også forholde deg til mange fagpersoner?

Det kan være krevende å måtte dele historien sin med stadig nye fagpersoner, mener Kurt Lyngved, som blogger på Nasjonalt Kompetansesenter for Psykisk Helsearbeid

Kurt Lyngved jobber som virksomhetsleder i Batteriet Nord Norge, som er en del av Kirkens bymisjon i Bodø. En dag møtte han en bekjent som i vanskelige perioder av livet måtte ta imot psykisk helsehjelp. Hver gang måtte han forholde seg til nye personer, og fortelle sin historie på nytt og på nytt. Denne opplevelsen ga Lyngved stoff til ettertanke.

Sammenheng

Lyngved skriver blant annet: «Dagens samtale, som i utgangspunktet dreide seg om løst og fast, kom etter hvert til å fokusere på dette med sammenheng. Ikke hvilken som helst sammenheng, men sammenhengen oss mennesker imellom, sammenheng som er nødvendig for at vi mennesker skal møtes i tillit og gjøre at vi åpner oss for hverandre, sammenheng som ligger til grunn for den gode samtalen, og dybden i den. Å gi av seg selv til andre, handler i stor grad om nettopp styrken i denne sammenhengen.»

Å kjenne hverandre er viktig for samtalen

«Det å oppleve at vi kjenner hverandre mer og mer, gjør at ordene kommer fra stadig dypere kilder i meg, kilder som inneholder det levde liv og som lagrer våre livshistorier, skriver han videre.

For den som strever med livet og søker psykisk helsehjelp kan det altså bli mange mennesker å forholde seg til. Du har kanskje opplevd det selv?

Supplement til behandling

Selv om det i en vanskelig livssituasjon kan være helt nødvendig å ta i mot hjelp fra det profesjonelle hjelpeapparatet, kan det for noen være fint å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe som supplement til annen behandling.

Gjøre noe for seg selv sammen med andre

Gruppene som LINK Oslo starter leder seg selv, og de er lukket. Det betyr at det er de samme menneskene du møter hver gang. Taushetsplikten i gruppa gir den nødvendige tilliten og tryggheten for å kunne åpne seg og dele erfaringer med andre som forstår hva du sliter med. Her kan du finne en trygg arena for å ta tak i dine egne ressurser som vanskelighetene dine kan ha fått deg til å glemme at du har.

Vil du vite mer om selvorganisert selvhjelp?Les mer om å gå i selvhjelpsgrupper her!

Her fnner du hele Kurt Lyngveds blogginnlegg.