Nyheter

Posten må frem!

Posten må frem!

Vårt budskap er enkelt: Snakk med mennesker som selv vet hva det handler om. Gjør noe nå. Du kan hjelpe deg selv.

Gjennom hele året ferdes vi rundt i byen. Det er en utfordrende og krevende oppgave å formidle forståelsen av selvorganisert selvhjelp og å sørge for at innbyggerne i Oslo får vite om muligheten til å delta i en selvhjelpsgruppe.

Helsekonferansen 2015 fastslår: For å møte fremtidens helseutfordringer må vi sammen sørge for at vi i større grad får muligheten til å hjelpe oss selv.

Selvorganisert selvhjelp er for alle som har et livsproblem de har behov for å bearbeide, og handler om å finne tilbake til mestring og håndtering av denne situasjonen. I gruppen kan vi gjøre noe bra for oss selv sammen med andre som forstår hva det handler om. På denne måten mobiliserer vi våre egne krefter og ressurser.

Gruppene består av deltakere med ulike livsproblemer. Dette skaper mulighet for en dynamisk gruppeprosess som bidrar til utvidet forståelse og  tilfører deltakeren nye perspektiver de kan ta i bruk ved bearbeidelse av eget problem.

Utdeling av informasjon og brosjyrer til helsepersonell er en viktig del av informasjonsarbeidet til LINK Oslo. Vi besøker alle bydelene med utplassering av våre brosjyrer i stativ og på ulike venterom. Vi snakker med alle som behandler eller tilbyr tjenester til folk i Oslo. Ofte blir dette legesekretærer, sykepleiere og fastleger, ansatte hos NAV og bydelsadministrasjon. Vi tilbyr oss å holde både korte og lengre dialogbaserte presentasjoner.

Vi informerer gjerne på fagmøter, brukermøter og lignende. Ta kontakt på post@linkoslo.no eller på tlf. 22 96 15 40 dersom dette er aktuelt i din organisasjon.

Dersom du ønsker å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe kan du ringe tlf. 22 96 15 40. Telefontid 09:00 – 15:00.

Det at vi kan hjelpe oss selv er viktig for vår egenverdi.