Nyheter

Seniormeldingen for Oslo kommune er vedtatt

Seniormeldingen for Oslo kommune er vedtatt

Selvhjelpsgrupper kan være et supplement og en mulighet også for eldre

Livsutfordringer

Som pårørende blir du kanskje ufrivillig tvunget inn i en ny omsorgsrolle når en nærstående blir alvorlig syk og det ikke finnes rom på sykehjemmet. Noen mister ektefelle og andre nære relasjoner, andre må vinke farvel til et yrkesliv som for mange har utgjort en stor del av identiteten. Hvordan tar du vare på deg selv og dine behov? Det er normalt å reagere følelsesmessig i slike omstillingsprosesser - og vi er ikke nødvendigvis syke selv om vi sørger over det som er tapt.

Noen å dele med

Mange eldre har store ressurser og lang livserfaring som kan brukes aktivt i vanskelige livssituasjoner. Det er bare så lett å glemme det når vi står midt oppi situasjonen. Det kan derfor være viktig å ha andre mennesker å dele alt dette med, så ikke sorg og andre følelser får lov til å utvikle seg til sykdom. Dette er ikke alltid like enkelt innenfor det vanlige nettverket, men i en selvhjelpsgruppe kan dere dele på like vilkår. Her trengs det ingen diagnose eller henvisning. Det eneste du trenger å ta med i gruppen er et erkjent problem og egen motivasjon for å ta tak i livet.

Du kan lese mer om selvorganiserte selvhjelpsgrupper på vår hjemmeside.

Eller du kan kontakte oss på telefon 22 96 15 40 eller en epost til post@linkoslo.no

Seniormeldingen

Seniormeldinga "Selvstendige, aktive og trygge eldre" ble lagt fram som bystyresak 66 av 13.05.2014, og bystyret vedtok saken i møte 12.11.2014. Dette viser at også Oslo Kommune satser på selvhjelp også for eldre.

Meldingen beskriver den nasjonale satsningen på selvhjelp og hvordan selvhjelpsgrupper kan være et supplement og en mulighet som også når målgruppen er eldre.


 

Seniormeldingen for Oslo kommune er vedtatt