Nyheter

Svaret finnes inni oss

Svaret finnes inni oss

Boken Et bedre liv ble lansert på Litteraturhuset mandag 12. september

"Grunnpilaren i alt selvhjelpsarbeid er at den enkelte har kunnskap om eget problem, erfaringsbasert kunnskap fra et levd liv. Kunnskap som kan brukes for å få til endring. ... "Ikke alltid negativt å feile." Feilskjær kan brukes. Sammen med små øyeblikk av mestring og gode opplevelse er de den enkeltes erfaringsbank.

Ingen får til endring uten å eie sitt eget problem. Det betyr ikke at det ikke kan være noens skyld eller at fortiden har brakt en dit en er – det betyr at veien herfra og framover, den er min og din, den har vi ansvar for. Og det er den vi kan gjøre noe med." Teksten over er hente fra kapittelet Selvhjelp – problemet som ressurs i egen endringsprosess (Talseth og Godager).

I boken forteller mennesker som selv har opplevd "å komme seg" fra rusproblemer og psykiske helseproblemer om sin vei fra der problemet oppstod, om å være midt i problemet og veien videre. De forklarer hvilke forhold som støttet bedringsprosessen.

I tillegg kommenterer og reflekterer fagfolk, og viser til forskning som underbygger bedringsprosessene.

På denne måten blir ikke dette en ren fagbok for profesjonene, men også en bruks- og inspirasjonsbok både for den som sliter, pårørende og venner.

Mye av endringsprosessene som beskrives i boken kjenner vi igjen fra selvhjelpsarbeidet i selvorganiserte grupper. I løpet av endringsprosessen får den enkelte en stor grad av bevissthet om forskjellen på fortid og framtid. Men det å ta ansvar for egen framtid betyr ikke at du må klare alt selv, det handler også om å våge å be om hjelp.

Bokfakta:

Et bedre liv. Historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer. Anne Landheim, Frøy Lode Wiig, Marit Brendbekken, Morten Brodahl, Stian Biong (red.) Gyldendal Akademisk, 2016. 210 s. ISBN 978-82-05-48032-2. Kr 349,- Les forlagets presentasjon her.

Vil du vite mer om selvorganiserte selvhjelpsgrupper? Se vår hjemmeside www.linkoslo.no/no/selvhjelpsgrupper