Nyheter

Vil dere ha besøk av oss?

Vil dere ha besøk av oss?

Vi stiller gjerne opp på personalmøter og brukermøte!

Det viktigste arbeidet vi gjør er å informere ansatte i helsevesen, NAV og andre tjenester om mulighetene som ligger i selvhjelpsarbeidet. 

Selvhjelpsgrupper i LINK Oslo's regi  er en gratis mulighet for alle innbyggere i Oslo, finansiert av Oslo kommune. LINK Oslo administrerer påmelding og koordinerer oppstart og oppfølging av nye grupper, og samler inn erfaringer fra gruppeprosessen gjennom kontaktmøtene vi har på tvers av gruppene.

Selvhjelpsgrupper er for alle som har et livsproblem de har behov for å bearbeide, og handler om å finne tilbake til mestring og håndtering av sin livssituasjon. I gruppen kan de gjøre noe bra for seg selv sammen med andre som forstår hva det handler om.

Gruppene består av deltakere med ulike livsproblemer. Dette skaper grunnlag for en dynamisk gruppeprosess som tilfører deltakerne nødvendige og ofte nye perspektiver de kan ta i bruk ved bearbeidelse av egen situasjon.

Vi kommer gjerne på besøk for å informere om selvorganisert selvhjelp i en av deres lunsjpauser, morgenmøter, fagmøter eller liknende. Vi har god erfaring fra slike korte informasjonsmøter hvor dere kan få avklart det dere lurer på.

Dersom dere trenger brosjyrer eller ønsker besøk - ta kontakt med oss på  tlf. 22 96 15 40 /post@linkoslo.no

 

Selvorganisert selvhjelp er forankret i:

• Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018, Meld. St. 34 (2012–2013)

• Folkehelsemeldingen: God helse – felles ansvar

• Seniormeldingen 2014 (side 20)

LINK Oslo er drives av Norsk selvhjelpsforum (NSF) og finansiert av Oslo kommune.