Selvhjelpsgrupper

Kontaktmøte

Alle selvhjelpsgruppene som LINK Oslo har startet inviteres ca to ganger i halvåret  til et felles møte. Her kan gruppedeltakerne fra forskjellige grupper dele  erfaringer om gruppeprosessen og hordan prinsippene har fungert i gruppa. Gruppene består av svært forskjellige mennesker, og det er ikke alltid like enkelt å finne en vei som fungerer. I en felles utveksling kan dere få en bedre forståelse av egen og andres innsats.

Som i alle gruppemøter skal også kontaktmøtene ta vare på deltakernes behov for respekt og forståelse, og raushet og varme må derfor være en inforstått ingrediens.

 På disse møtene kan LINK Oslo også samle inn erfaringer som bidrar til  å utvikle selvhjelpsarbeidet til beste for nye deltakere.