Selvhjelpsgrupper

Om å delta i en selvhjelpsgruppe i LINK Oslo

Å delta i en selvhjelpsgruppe i LINK Oslo handler om å håndtere deg selv og de problemene du står i, gjennom å bli mer oppmerksom på hva du føler og opplever her og nå. Det handler om å kjenne etter hva du føler og la det få konsekvenser for hva du gjør og sier. For å få utbytte av å delta i en selvhjelpsgruppe viser erfaring gjennom mange år at tydelige rammer og prinsipper er nødvendig. Les mer om praktiske rammer og prinsipper for samtalen, se menyen til venstre.

Du kan også lese mer om selvhjelpsforståelsen i Selvhjelp - en innføring. I tillegg finnes et hefte med Selvhjelpshistorier hvor du kan lese om andres erfaringer med å gå i gruppe.