Selvhjelpsgrupper

Praktiske rammer

Det er mellom 5 og 8 deltakere i hver selvhjelpsgruppe, både menn og kvinner.

Gruppedeltakerne er i ca samme alder.

Selvhjelpsgruppen møtes på en fast dag hver uke.

Møtene varer i 2 timer.

Selvhjelpsgruppen er lederløs. To fra LINK Oslo er med på ett oppstartsmøte, dette møtet varer i inntil 3 timer. Her gjennomgås praktiske forhold som gruppen må kjenne til, og prinsippene gruppen skal jobbe etter gjennomgås grundig.

Deltakerne har taushetsplikt og skriver under på dette på første møte.

Selvhjelpsgruppen varer så lenge deltakerne har behov.

Det er gratis å delta og man trenger ingen henvisning.

Etter ca 6 uker holdes et oppfølgingsmøte, hvor erfaringer med gruppeprosessen kan drøftes.