Selvhjelpsgrupper

Spørsmål og svar om selvhjelpsgrupper

Spørsmål og svar om selvhjelpsgrupper

 Hva er en selvhjelpsgruppe?

En selvhjelpsgruppe er et fellesskap bestående av mennesker med ulike problemer med fokus på endring og styrket livskvalitet. Gruppen møtes regelmessig for å dele og bearbeide opplevelser, erfaringer, tanker og følelser. En selvhjelpsgruppe består vanligvis av 5-8 kvinner og menn i et gjensidig fellesskap, basert på tillit, respekt og taushetsplikt.

Hvem kan gå i en selvhjelpsgruppe?

Alle som føler et behov for å gjøre noe med en vanskelig hverdag kan gå i en gruppe. Gruppene kan bestå både av kvinner og menn i alle aldre med ulike typer problemer. Gruppedeltakerne må ha fylt 18 år.

Hvilke selvhjelpsgrupper finnes?

LINK Oslo starter selvhjelpsgrupper uten at det ligger en felles diagnose eller problem i bunnen. Dermed får deltakerne et bredt erfaringsgrunnlag å dele fra, samtidig som det å ha et problem man ønsker å løse gir en gjenkjennelse av følelser, motivasjon og vilje.

Problemer å jobbe med i en gruppe kan for eksempel være mestring av en sykdom eller diagnose, angst, sorg, ensomhet eller utbrenthet. Det finnes også andre organisasjoner som driver selvhjelpsgrupper ut fra diagnose/samme problem.  Se også oversikt over andre selvhjelpsgrupper i Oslo under fanen Selvhjelpshuset.

Er selvhjelpsgruppene styrt av en leder?

Selvhjelpsgruppene som startes av LINK Oslo er lederløse. Gruppene settes i gang av to igangsettere, som er med gruppen på det første møtet. Igangsetterne har erfaring fra selvhjelpsarbeid. Gruppene får også oppfølging av igangsetterne etter fire møter.

Hvor lenge varer en gruppe?

En selvhjelpsgruppe varer ikke en tidsbestemt periode. Deltakerne deltar så lenge de har behov, men binder seg til de 12 første ukene. Erfaringer har vist at de som går i gruppe i minst 6 måneder, er de som får størst utbytte.

Hvor ofte er det gruppemøter?

Vanligvis møtes gruppene hver uke, til en avtalt tid. Gruppemøtene varer i to timer.

Kan man delta i gruppe selv om man går i terapi?

Ja. Mange bruker en selvhjelpsgruppe som et supplement til behandling, eller som en naturlig prosess etter en behandling.

Koster det noe å være med i en selvhjelpsgruppe?

Nei, det er gratis å delta i en selvhjelpsgruppe. Men du må være villig til å ta tak i problemet ditt, selv om det kan være smertefullt og vondt. Det er derfor viktig at du er motivert.