Selvhjelpshuset

Selvhjelpshuset i Oslo

Selvhjelpshuset i Oslo

LINK Oslo - senter for selvhjelp og mestring -  holder til i lyse og fine lokaler på Majorstuen. Her starter vi selvorganiserte selvhjelpsgrupper på tvers av livsproblemer, og her gir vi plass til andre organisasjoner som driver med selvhjelp. Mange tolvtrinnsgrupper har holdt til her i en årrekke. Se menyen for siden.

Selvhjelp

- Selvhjelp er en prosess hvor den som har et problem tar ansvar for å løse det eller håndtere det bedre sammen med andre i ei gruppe

- Det finnes flere former for selvhjelp. I selvorganisert selvhjelp ledes prosessen av deltakerne i fellesskap ved hjelp av rammer og prinsipper for arbeidet.

- Selvhjelp kan også ledes av en likemann eller en fagperson. Målet er likevel at deltakerne selv skal ta mest mulig ansvar for prosessen.

- Mange selvhjelpsgrupper har medlemmer med samme "navn" på problemet sitt, (for eksempel pårørende til rusavhengige, mens andre grupper er sammensatt av folk med forskjellige problemer.

- I tillegg til mange selvhjelpsgrupper for mange grupper av pårørende finnes det selvhjlpsgrupper for eksempelvis trafikkskadde, hjerte- og lungesyke, kreftsyke, mennesker med spiseforstyrrrelser og mennesker med angst.

- Selvhjelp kan kombineres med ulike former for terapi eller sosiale tiltak. Disse vil gjensidig kunne styrke hverandres resultater.

(Kilde: Selvhjelp Norge)