Selvhjelpshuset

Grupper som bruker senteret

I tillegg til selvorganiserte selvhjelpsgrupper startet opp av LINK Oslo, er det flere åpne 12-trinnsgrupper som bruker våre lokaler. Hos disse kan du møte opp på tidspunktet i undernevnte oversikt. Klikk bildet for å komme til organisasjonens nettsted.

Grupper som bruker senteret

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfraring, styrke og håp med hverandre for at å løse felles problem, og hjelpe andre med å friskne til fra alkoholisme. Den eneste betingelsen for medlemskap er ønske om å slutte å drikke.

Torsdager kl. 19.30 - 21.30

Søndager kl 18.00 - 20.00 (Engelskspråklig)

 

Grupper som bruker senteret

Al-Anon familiegruppe er et anonymt felleskap av slektninger og venner av alkoholikere. Familien kan gjøre mye for å hjelpe seg selv, enten alkoholikeren drikker eller ikke. Alle som er berørt av en annens alkoholmisbruk kan være med i Al-Anon. 

Onsdager kl. 19.30 - 21.30

 

Grupper som bruker senteret

Anonyme Narkomane er et felleskap av kvinner og menn hvor rusmidler har blitt et hovedproblem. Vi møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde oss rusfri, ved å dele erfaring, styrke og håp. Vi innrømmer at vi har et problem, vi ber om hjelp og sammen med andre menneskersom har blitt rusfrie, finnes det en ny og meningsfull måte å leve på. Programmet innebærer total avholdenhet fra alle rusmidler.

Lørdag kl. 11.30 - 13.30

Søndag kl. 11.30 - 13.30

 

Grupper som bruker senteret

Velkommen til Adult Children of Alcoholics (ACA). Vi er et fellesskap av menn og kvinner som har vokst opp i et alkoholisert eller på annen måte dysfunksjonelt hjem. Mange av oss fant ut at vi hadde flere karaktertrekk til felles som et resultat av dette.

Vi møtes i trygge omgivelser med gjensidig respekt og bekrefter våre felles erfaringer. Vi oppdager hvordan barndommen påvirket oss i fortiden og innvirker på oss i dag.

Fredager kl 17.00-19.00

ACA English: Wednesdays 5.30 PM- 7 PM

 

Grupper som bruker senteret

SLAA er et 12-trinns fellesskap av menn og kvinner som hjelper hverandre. Vi tilbyr den samme hjelpen til alle som har sexavhengighet eller kjærlighetsavhengighet eller begge, og som ønsker å gjøre noe med dette. Siden SLAAs medlemmer selv er avhengige har vi spesiell forståelse av hverandre og sykdommen. Vi vet selv hvordan det føles og har lært hvordan finne veien ut - gjennom SLAAs 12 trinn.

Lørdager 17.00 - 19.00

Grupper som bruker senteret

 

AMA (Anonyme Medavhengige, CoDa)  ) er et 12-trinns fellesskap av menn og kvinner som hjelper hverandre i forhold til medavhengighet. Vi starter opp igjen i LINK Oslo's lokaler onsdag 18. januar kl. 19-20.30. Gruppen møtes  hver 14. dag (ulikt ukenummer, altså uke 1, 3, 5 , 7 osv.)

Grupper som bruker senteret

Nar-Anon Familiegruppe er først og fremst for de som kjenner eller har kjent følelsen av desperasjon tilknyttet et avhengighetsproblem hos noen nær deg.Gruppen møtes i LINK Oslos lokaler. 

Onsdager kl 17.30-19