Selvhjelpshuset

Lenker

Oversikt med linker til andre organisasjoner som driver med selvhjelpsarbeid i Oslo kommune. Står ikke din organisasjon på vår liste - gi beskjed så lager vi en link.

Adhd foreningen

Angstringen Norge

Anonyme Alkoholikere

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund

Anonyme Medavhengige (CODA)  Forsøker ny oppstart i Oslo januar 2017. Er du interessert,  kontakt Brit Broch Bathurst på tlf 22060908/905 17924 eller mail rbathurs@online.no

Diabetesforbundets motivasjonsgrupper

Norges Blindeforbund

Foreningen vi som har et barn for lite

Foreningen 2 foreldre

Familieklubbene

Norges handikapforbund

Hiv-Norge

Interessegruppen for kvinner med spiseforstyrrelser

Ja det nytter! For pårørende til mennesker med rusproblemer

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Leve - Landsforeningen for etterlatte etter selvmord

Mental Helse

PIO

Selvhjelp Norge

Støttesenter mot incest Oslo

Voksne for barn

Dixi Ressurssenter for voldtatte

SLAA Norge (Sex and Love Addicts Anonymous)