LINK Oslo er et nøytralt og byomfattende selvhjelpshus for Oslos innbyggere, drevet av Norsk Selvhjelpsforum og finanisert av Oslo kommune. LINK betyr Læring, Informasjon, Nettverk og Kunnskap.

Senteret arbeider for å øke kunnskapen om selvorganisert selvhjelp som en mulighet for å få en bedre livssituasjon og til å håndtere livsproblemer.  Det er gratis å delta i grupper på LINK Oslo. Lokalene benyttes også av mange grupper innen rus- og avhengighet.

Senteret har tre ansatte. Du finner mer informasjon om LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring under menypunktet OM LINK.