Samarbeid og samhandling gir resultater.

En av forutsetningene for samarbeid er vårt felles samfunnsoppdrag, og forståelse og forankring av føringene som blir gitt oss gjennom plandokumenter som Oslo kommunes Folkehelseplan 2017-2020. Samarbeid og samhandling gir resultater når vi tar innover oss at vi må gjøre noe, og det er opp til oss om vi lykkes.

LINK Oslo samarbeider med Oslo kommune, Røde Kors og andre frivillige- og ideelle organisasjoner for å bidra til at selvhjelp blir en del av vår felles helseforståelse.

Sammen med Oslo kommune bruker vi våre ressurser for å legge til rette og etablere selvhjelp i byen i samarbeid bydelene, NAV og helsetjenestene.

Røde Kors Oslo og LINK Oslo har i sin samarbeidsavtale formalisert ansvaret ovenfor hverandre for å sørge for at vi opprettholder fokus på et godt samarbeid som bidrar til at partene oppfyller sine forpliktelser.

LINK Oslo og Helseforum for Kvinner har nylig inngått en samarbeidsavtale hvor målet er å få selvhjelp inn som en del av deres tilbud til minoritetskvinner, og vil også etterhvert få på plass et lignende samarbeid med Bydelsmødrene og andre aktører i vårt flerkulturelle Oslo.

NSO – Nettverk for selvhjelp i Oslo består av mange frivillige- og ideelle organisasjoner som samarbeider om å gjøre selvhjelp tilgjengelig for alle mennesker i Oslo by, uavhengig av alder, status og helse.

Ønsker du eller din organisasjon mer informasjon, vennligst ta kontakt.