LINK samarbeider med Oslo kommune, bydelene, NAV og andre offentlige instanser.

Ansatte i LINK Oslo deltar på informasjonsmøter, arrangerer seminarer og temadager osv.