Oslo kommunes Folkehelseplan 2017-2020 ble vedtatt i april 2017.

Denne planen gir viktige føringer for LINK Oslo og strategiske føringer for å få informasjon om selvorganisert selvhjelp ut til alle innbyggerne i Oslo.

Ikke minst ansvarliggjør planen alle ledernivåene i kommunen.