Synliggjør et bredt spekter av selvhjelpsmuligheter i Oslo

NSiO – februar 2018

14 frivillige og ideelle virksomheter

I Oslo samles 14 frivillige og ideelle virksomheter flere ganger i året for å dele kunnskap og erfaringer fra selvhjelpsfeltet. Sammen ønsker de å styrke dette arbeidet i hovedstaden. Slike selvhjelpsnettverk er også en mulighet over hele landet.

Nettverket for selvhjelp i Oslo (NSiO) har nå holdt på i ett år og har gjennomført flere samlinger. NSiO har også etablert en arbeidsgruppe som utfører det praktiske arbeidet mellom samlingene.

Tema på møtene handler blant annet om felles behov og arrangementer, hvordan få medieoppmerksomhet, søknader og finansiering, og mulighet for å arrangere en felles selvhjelpsdag i Oslo, som et fast årlig arrangement.

Møtene holdes på rundgang blant deltakerne, slik at alle også blir bedre kjent med hverandres arbeidssted. I slutten av februar holdt NSiO møte i Angstringens lokaler i Oslo.

Hvorfor selvhjelpsnettverk i Oslo?

Høsten 2016 inviterte Velferdsetaten i Oslo kommune til et møte mellom frivillige- og ideelle virksomheter innen helse- og sosialfeltet. Tema var selvhjelpsgrupper.

Velferdsetaten uttrykte ønske om at LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring, skulle etablere og koordinere et nettverk for bedre samarbeid og informasjonsformidling mellom virksomhetene som arbeider med selvhjelp og selvhjelpsgrupper.

– Nettverket for selvhjelp i Oslo bidrar til at vi som jobber innenfor selvhjelpsfeltet opplever fellesskap med hverandre, at vi ser at vi er større enn oss selv og har muligheter for samarbeid, og hvordan vi kan øke hverandres kunnskap til det beste for innbyggerne i Oslo, sier Odd Arne Eriksen, rådgiver ved LINK Oslo, og som koordinerer nettverket.

Bredt sammensatt nettverk

NSiO synliggjør at det er et bredt spekter av selvhjelpsmuligheter i Oslo. Noen virksomheter drifter selvhjelpsgrupper selv, andre utøver selvhjelpsarbeidet i sitt praktiske arbeid i møte med folk i Oslo.

NSiO består per i dag av disse virksomhetene:
Fontenehuset Oslo Øst, Fontenehuset i Oslo, Helseforum for kvinner (HFK), Anonyme Alkoholikere, Oslo Røde Kors, Ja, det nytter!, Mestring, aktivitet og samspill (MAS), Angstringen, Spiseforstyrrelsesforeningen, Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS), Støttesenteret mot incest (SMI), Landsforeningen for posttraumatisk stresslidelse (PTSD Norge), Norsk Selvhjelpsforum og LINK Oslo.
Bilde er tatt på NSiO på møtet i februar.
Virksomheter som ønsker å bli med i nettverket, tar selv kontakt. PTSD Norge ble nytt medlem i 2018.

Anbefaler samarbeid gjennom selvhjelpsnettverk i hele landet

Norsk Selvhjelpsforum er en av virksomhetene i NSiO. Norsk Selvhjelpsforum drifter Selvhjelp Norge, som er et nasjonalt kompetansesenter for selvhjelp, i tillegg til å drifte LINK Oslo. Espen Holm er daglig leder og anbefaler selvhjelpsnettverk:

– Vi anbefaler flere lokale virksomheter over hele landet – både offentlige og frivillige – å møtes på tvers for å lære mer om selvorganisert selvhjelp, og lære hvordan man kan implementere dette på en god måte lokalt, sammen med Selvhjelp Norges distriktskontorer, sier Espen.

Selvhjelp Norge jobber på oppdrag for Helsedirektoratet og etter Nasjonal plan for selvhjelp. En av hovedoppgavene som er beskrevet i planen er å samarbeide med lokale aktører innen det offentlige og i frivilligheten for å muliggjøre og fremme selvorganisert selvhjelp som endringsverktøy for alle i Norge.