I tråd med rådene fra myndighetene, åpner nå LINK Oslo lokalene for inntil 20 personer. Det vil si at åpne grupper må avvise alle som kommer etter at andelen på 20 personer er oppfylt.

Vi anbefaler at alle gruppene oppnevner en smittevernsansvarlig, som passer på at smittevernreglene overholdes. (Se vedlagt lenke)

Personer som viser tegn til forkjølelse, allergi eller hoster/nyser, har ikke adgang til lokalene og må holde seg hjemme. Kjøkkenet er stengt for bruk. Engangskopper eller drikkeflasker må gruppene/deltakerne selv besørge. Bruk trappene. Maks 4 personer i heisen samtidig. Husk god håndhygiene.

https://www.fhi.no/contentassets/0efa3d8e55764d3a97a01855de0d4cbe/2020_05_04_mal-smittevernveileder_revidert_v2.pdf