På grunn av den pågående situasjonen ønsker vi ikke at LINKs lokaler, i en tid fremover, benyttes til selvhjelpsgrupper da vi ikke har mulighet for ekstra tiltak mht. renhold og hygiene.

Informasjon til deltakere i selvhjelpsgrupper i LINK Oslo vedr. Corona-pandemien

På grunn av den pågående situasjonen ønsker vi ikke at LINKs lokaler, i en tid fremover, benyttes til selvhjelpsgrupper da vi ikke har mulighet for ekstra tiltak mht. renhold og hygiene.

VI anbefaler for øvrig å følge råd fra offentlige myndigheter hva gjelder smitte og aktivitet generelt, se Folkehelsedirektoratets sider (fhi.no) for detaljert informasjon og utvikling.

———————————————————

Information to participants of self-help groups at LINK Oslo regarding the Corona pandemic

Due to the current situation, we do not want LINK’s premises, for a periode og time, to be used for self-help groups as we do not have the opportunity for extra measures regarding cleaning and hygiene.

We also recommend following advice from the Directorate of Public Health (fhi.no) for detailed information.