I tråd med rådene fra myndighetene, åpner nå LINK Oslo lokalene for inntil 10 personer. Det vil si at åpne grupper må avvise alle som kommer etter at andelen på 10 personer er oppfylt. Grupper som låner lokaler må selv vaske gulv og overflater etter hvert møte.

Vi anbefaler at alle gruppene oppnevner en smittevernsansvarlig, som passer på at smittevernreglene overholdes.

Personer som viser tegn til forkjølelse, allergi eller hoster/nyser, har ikke adgang til lokalene og må holde seg hjemme. Kjøkkenet er stengt for bruk. Engangskopper eller drikkeflasker må gruppene/deltakerne selv besørge. Bruk trappene. Maks 4 personer i heisen samtidig. Husk god håndhygiene.

Fordi råd og regler endrer seg stadig, ber vi om at gruppene selv holder seg oppdatert. Se Råd og regler i Oslo – Koronavirus – Oslo kommune