I denne artikkelen deler tidligere gruppedeltakere erfaringer fra sin deltakelse i selvhjelpsgrupper.

Turid Danielsen – en tidligere deltaker i selvhjelpsgruppe på LINK Oslo

Du finner også lenke til en selvhjelpshistorie fra virkeligheten – veien fra lammende angst til håndterbar angst slik Hans opplevde det.

«Et godt sted til å trene på det som er vanskelig, med mennesker som vet hvordan det er. Uten at det blir «klagete», fordi vi er her for å skape endring – til det bedre.» Deltaker, LINK Oslo

«I en selvhjelpssammenheng er det et mål å gjøre fortiden til en her-og-nå-situasjon. Det er det som skjer i følelseslivet mitt idet fortidsminnene dukker opp – som jeg må gripe fatt i, ikke minnene i seg selv. Greier jeg det har jeg kommet et skritt videre.» Deltaker, LINK Lyngen.

«blir tryggere på seg selv – stole på egne meninger + tanker + følelser – våge å reagere ærligere og mer usensurert – prøve ut nye atferdsmønstre – våge å «møte seg selv i døren» – møte med andre – særlig de vanskelige følelsene og tankene.» Deltaker, LINK Oslo

«Det er godt å se virkelige medmennesker som beviser at jeg ikke er alene og som kan skjønne hva/hvordan jeg føler og tenker.» Deltaker, LINK Oslo

«Et håp for meg. Et sted å gå som ikke er institusjon. Et håp om å bli bedre kjent med meg selv.» Deltaker, LINK Oslo

«Hadde jeg ikke kunnet gå i tolvtrinnsgrupper her på LINK så hadde jeg kke vært i live i dag!» Deltaker i Al-Anongruppe

Og til slutt en faglig uttalelse fra fagkonsulent Gjermund Tveito i Angstringen:

«Jeg har sett enkeltpersoner endre seg fra å være innestengt – både bokstavelig talt og i seg selv – til kraftfull og rik livsutfoldelse. Ingen ville kunnet ane hva som bodde bak den grå fasaden. Jeg har sett hvordan det å våge å kjenne etter i seg selv og å gi seg mot til å være åpen og å vise seg selv frem, på en utrolig måte har ført til at angsten ikke lenger får dominere. Jeg har sett hvordan livsgleden vokser fram. det gjør godt.»

Her finner du historien om Hans.