Grensesettingens vanskelige kunst i hverdagen og på jobben

«Hver gang jeg har prøvd å sette grenser for mor/far får jeg dårlig samvittighet. De trenger meg jo, og lar meg alltid får vite det. Og når jeg må si nei ligger jeg våken om natta.»

«Jeg prøver å si fra på jobben når det blir for mye, men etterpå blir jeg så redd for å ikke være god nok.»

Helt alminnelige situasjoner for svært mange. Kravene er mange, og arenaene jeg skal strekke til på er blitt enda flere enn før.

Eller er det kanskje bare jeg  som krever så mye av meg selv?

Hvorfor tror så mange av oss at vi ikke er gode nok hvis vi gir oss selv tid til å trekke pusten? Og MÅ vi virkelig delta på alle disse arenaene til enhver tid?

Ukeblader, bøker, aviser og tv-programmer prøver å gi oss oppskriften på hvordan vi skal ta ansvar og få det bedre på jobben og hjemme. Det handler om alt fra forenklet matlaging til ryddeoppskrifter og mindfulness-programmer. Felles for dem alle er at de opptrer som «eksperter» som skal lære deg å håndtere deg selv.

LINK Oslo mener at det er DU som er eksperten. Det du mangler er kanskje en treningsarena for «vågemuskelen» – den muskelen i magen, halsen eller andre steder i kroppen som hyler opp når du forsøker å sette grenser for deg selv.

Vi kan gå på treningsstudio og trene alle mulige muskler og muskelgrupper, alene eller sammen med andre, men å trene på å mestre oss selv, det vi har inni oss – er det ikke så mange steder som gir mulighet for. En slik arena finner du på LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring.

I en selvorganisert selvhjelpsgruppe satt sammen av mennesker som sliter med ulike livsproblemer kan du finne en slik treningsarena. Menneskene i gruppen er «fortrolige fremmede» – mennesker du ikke omgås til daglig og som derfor blir ufarlige i forhold til å «drite seg ut» eller si for mye blant kollegaer, familie og venner.

Du får et refleksjonsrom to timer hver uke – uansett om det du strever med er forhold på jobben, forhold i familien eller på andre områder får du tid or rom til å møte deg selv gjennom speilingen som skjer i gruppa.

Her kan du trygt lufte din angst, din usikkerhet og øve deg på å sette grenser for folk i gruppa ut fra din opplevelse her og nå. Det kan være å si fra til den personen som alltid kommer for seint, som alltid snakker i munnen på andre eller irriterer på andre måter. Hver eneste gruppe vil normalt gi minst en utfordring til hver og en av deltakerne. «Hva lar jeg disse situasjonene gjøre med meg?» er et viktig spørsmål i denne sammenhengen.

Har du først fått trent litt på å si fra ut fra en situasjon du blir følelsesmessig berørt av, og ut fra ditt eget ståsted, vil det bli lettere å si fra på en god måte i andre sammenhenger også. Her kan du finne igjen din egen kraft og på nytt ta ansvar for ditt eget liv og dine egne reaksjoner.

LINK Oslo starter nye selvorganiserte selvhjelpsgrupper fortløpende. Du kan lese mer om hvordan gruppene fungerer under menypunktet Selvhjelp.  Det koster ikke penger å gå i gruppe, men for å få utbytte må du gjøre en innsats.