"Jeg er overbevist om at det bare er gjennom å dele erfaringer og tanker med andre at man virkelig kan forstå og se at man aldri er alene, at man hører til. "

Andunger

26.juni 2015.

Dette skrev napha.no-blogger Rigmor Galtung i et nylig innlegg på bloggen. Hun bekrefter med dette erfaringer gjort i de selvorganiserte selvhjelpsgruppene startet av LINK Oslo gjennom mer enn ti år.

Tilhørighet

Noen å dele med normaliserer egne tanker og følelser, og gir tilhørighet
Delingen foregår primært innad i hver gruppe. Noen uker senere på oppfølgingsmøtet, deler deltakerne erfaringer om gruppeprosessen så langt. Erfaringene om gruppeprosessen blir deretter delt mellom gruppene på kontaktmøtene som for alle aktive grupper. Her får gruppene høre hvordan de andre jobber i sin gruppe og løser eventuelle utfordringer med å være selvorganisert. LINKs ansatte høre hvordan gruppene løser problemer som oppstår, og kan bidra med erfaringer gjort i tidligere grupper.

Erfaringsbasert kunnskap
Under kontaktmøtene hører vi igjen og igjen viktigheten av å ha noen å dele med – et trygt rom hvor andre har kjent på de samme følelsene knyttet til det å streve med livet. Hver og en har gjennom sitt problem en erfaringsbasert kunnskap, som kan brukes til å komme videre. Problemet blir dermed ikke bare et problem, men en ressurs som kan tas i bruk sammen med andre som vet hva du snakker om.

Normalisering
I gruppa kan følelser og tanker normaliseres, du er ikke lenger alene med ditt. Dette fører for noen til ringvirkninger – for første gang våger du kanskje å dele det du sliter med utenfor gruppa – som venner og familie. I beste fall fører dette til bedre samtaler og nye muligheter.

En helsebrønn for framtida?
«Erfaringsbasert kunnskap om eget problem representerer ressurser som vi hittil nesten ikke har tatt i bruk. Jeg mener dette er enn helt avgjørende helsebrønn for framtida.» Ordene tilhører Are Helset fra Arbeiderpartiet, da han deltok i Stortingsdebatten om Folkehelsemeldinga i 2013. «Selvorganisert selvhjelp er en forståelse og et bidrag i folkehelsearbeidet som handler om nettopp dette, å gi den enkelte muligheten til å mestre. Selvhjelpsarbeidet legger til grunn at alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når livsproblemer oppstår. Selvhjelp er en vei for å finne ressursene og ta dem i bruk. Verdiene av dette helseperspektivet er viktig i folkehelsearbeidet og handler ikke bare om arbeid i selvhjelpsgrupper.»

Han påpeker til slutt at selvorganisert selvhjelp gjør oss sterkere som brukere og deltakere i eget liv og i samfunnet. Slik skapes varige og gode forandringer når livsproblemer har vokst seg for store. Det må sies at selvorganisert selvhjelp er en av de solide bunnplankene i vårt helsearbeid.

Selvhjelpshus
LINK Oslo er stolt over å være Oslo kommunes eget «selvhjelpshus». Her får deltakerne i gruppene  mulighet til å jakte på egne krefter sammen med de andre i gruppa. Det foregår mye godt selvhjelpsarbeid i lokalene i Kirkeveien 61 hver eneste uke gjennom hele året,  både i gruppene startet av LINK Oslo og i de mange 12-trinnsgruppene som får låne lokaler her.

 

Les mer om å gå i gruppe på LINK Oslos hjemmeside