Du finner en slik treningsarena i selvorganiserte selvhjelpsgrupper

Kathrine Aspaas lanserte begrepet emosjonell kjernemuskulatur i sin nye bok «Den emosjonelle revolusjon». Følelsene er helt avgjørende for hvem vi er og valgene vi tar. Ofte er vi ikke engang bevisst hvilke følelser som vi lar styre oss. Dette kan gjøre det vanskelig å ta gode valg, og vi kan fort ende opp med større problemer enn det som kanskje var nødvendig.

De fleste av oss strever med mye av det livet byr oss. Det er lett å miste motet midt i alle vanskelighetene. Enda lettere er det å miste sin egenverdi i et samfunn som hyller perfeksjonismen, spesielt den perfeksjonismen som koster penger.

Hvordan kan du finne en motvekt til alt dette? Enhver muskulatur krever trening for å fungere optimalt. Det samme gjelder den emosjonelle kjernemuskulaturen. Det finnes treningssentre for de fysiske musklene, men hvor skal jeg trene de emosjonelle musklene?

Heldigvis finnes det selvorganiserte selvhjelpsgrupper i Oslo hvor du kan komme som du er med det som er vanskelig.

I gruppen finner du trygghet blant de andre som også strever med sitt, og gjennom utholdenhet kan du bygge tillit og styrke selvfølelsen og egenverdien din. Dette hjelper deg å tåle motgang bedre. Atmosfæren i gruppen preges av raushet, vennlighet og empati, siden alle er i samme båt.

Her kan du øve deg på å kommunisere godt i trygge rammer, og du kan utvikle mot til å prøve og feile samtidig som du gir de andre samme mulighet. Her kan du bli bedre kjent med de vanskelige følelsene, og dere blir klokere sammen.

Som med all trening av kjernemuskulatur kommer ikke resultatene over natten, men etter en lengre treningsperiode. Og sammen med andre blir det lettere å holde ut treningsøktene.

Les mer om selvorganiserte selvhjelpsgrupper her.