Den viktigste endringsprosessen vil kanskje være din egen reise.

Veien går gjennom dine egne problemstillinger og hvordan du selv etter hvert vil møte og håndtere disse på nye og bedre måter enn før.

En slik reise kan selvfølgelig gjøres uten å delta i en selvhjelpsgruppe. Men da kan du ofte miste viktige innspill og perspektiver. I en gruppe speiler dere hverandre og deler erfaringer. Dette gir ny og utvidet kunnskap for alle i gruppen.

Les mer om individuell prosess her.

Her kan du lese historien om Hans og hans reise fra angst til et fullverdig liv – med håndterbar angst.