Endringsprosesser er krevende, men nødvendige

Jeg kan ha hørt en sang eller lest noe uten at jeg egentlig reagerer på det, men plutselig en dag skjer det noe. Jeg lytter til teksten og plutselig er det som en demning brister, tårene triller og jeg blir helt satt ut. Jeg er berørt av det jeg har hørt eller lest – og dette aktiverer ofte et ras av forskjellige følelser.

Når jeg får summet meg litt begynner jeg å bli bevisst det som skjedde. Hva i all verden handlet alle disse følelsene om? Jeg må fordøye opplevelsen. Noe har jo skjedd! Hvor kom det fra og hva prøver disse sterke følelsene å fortelle meg?

Å bli bevisst at noe har skjedd er et viktig skritt på veien til å forstå hva som henger sammen med hva i livet mitt. Jeg kan bruke de nye følelsene og det de har å fortelle meg til å bearbeide det som har skjedd og til å forsøke å forstå hva det egentlig handlet om.

Ofte kan disse tre fasene ta lang tid. Jeg veksler mellom sterke følelser, fordøyelse og forståelse på flere plan over uker, ja gjerne måneder og år.

Etter hvert som jeg har bearbeidet det som skjedde har det skjedd en bevegelse inni meg. Jeg er ikke lenger helt den samme, opplevelsen har gjort noe med meg.

Jeg opplever at jeg er i stand til å tenke annerledes – og dermed kan jeg også gjøre ting på nye måter. Ja jeg kan til og med velge å gjøre noe helt nytt som jeg aldri har våget å gjøre før. Jeg har forandret meg. Jeg kan bevege meg langs nye veier. Jeg kan også velge å bli der jeg er fordi jeg kanskje må, men nå med en større erkjennelse av meg selv i denne situasjonen.

For jeg vet at jeg har vokst på opplevelsen – og når jeg har vokst på noe har jeg tilegnet meg en erfaring som jeg kan bruke i nye situasjoner.

Selv om det senere kan skje ting som ligner på ting som har skjedd før, har jeg et bedre grunnlag for å forstå det som skjer, og jeg reagerer derfor ikke på helt samme måte neste gang.

Jeg lærer å skille mellom det som er mitt ansvar i et sammensatt problem, og det som faktisk tilhører andre og som de må ta ansvar for.

Erkjennelsesveien er en av menneskets viktigste veier. Den kan være svært krevende og vanskelig å gå alene. I en selvorganisert selvhjelpsgruppe kan du finne medvandrere å dele reisen med. Sammen kan dere dele erfaringer og få ny kunnskap om eget og andres liv i en trygg ramme hvor taushetsplikt er en selvfølge. Prøv da vel!

Les mer om selvhjelp under menypunktet Selvhjelp.

Ring oss på tlf 22 96 15 40

Eller send oss en epost.