LINK Oslo får stadig flere henvendelser, og nye grupper starter opp fortløpende.

Illustrasjonsbilde

En av de nye gruppene går på dagtid, de fire andre på kveldstid. LINK Oslo har foreløpig god kapasitet på dagtid. Så sant det melder seg nok deltakere kan det bli flere grupper på dagtid. Er du interessert i å delta i en gruppe på dagtid er det bare å ta kontakt!
Deltakerne i gruppene strever med ulike problemer, men opplever at de har mye felles slik at det er lett å kjenne seg igjen. Når problemene er forskjellige sitter alle inne med mye erfart kunnskap som kan deles i gruppa.
Selvhjelpsgruppene har maksimalt åtte deltakere. Møtetid er to timer en gang i uka så lenge deltakerne selv ønsker det. Gruppene leder seg selv gjennom rammene for gruppa og prinsippene for samtalen.

I tillegg holdes det kontaktmøter med jevne mellomrom hvor deltakerne i de forskjellige gruppene kan dele erfaringer fra gruppeprosessen. De fleste opplever jo gode og mindre gode erfaringer underveis, og finner sine måter for å komme videre. Slik lærer gruppene av hverandre.
Å gå i gruppe på LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring er gratis, men krever innsats!
Trenger du også noen å snakke med? Les mer om selvorganiserte selvhjelpsgrupper på hjemmesiden vår.
Har du lyst til å melde deg på? Bruk påmeldingsskjemaet eller ring oss!