Folkehelse handler også om hvordan du har det i livet ditt

Det der ute påvirker det der inne – og omvendt, i en evig bevegelse.

Når media og politikere snakker om folkehelse er det nettopp kosthold, trening og andre ytre faktorer de snakker om og er mest opptatt av. Men det er ikke alltid det hjelper å endre kosthold og trene.

Mange kommer aldri i gang, fordi de strever med store problemer i hverdagen. Derfor sliter de med med å få på plass egenkraften som må til for å komme seg ut av elendigheten og videre i livet.

I forebyggende sammenheng er det viktig å ha en indre motivasjon for å gjøre gode valg. Det samme gjelder for rehabilitering etter alvorlig sykdom og andre akutte problemer. Egenverdien og troen på egne krefter må aktiveres og reaktiveres for at vi skal orke å gjøre de nødvendige grepene.

Når du aktiverer din indre kraft kan du også finne veien over i andre meningsfylte aktiviteter som kan gi ny mening og nytt livsinnhold. Noen ganger medfører prosessen det å skaffe seg ny kunnskap og dermed nye jobbmuligheter, andre ganger velger du kanskje å delta i frivillig arbeid eller satse på trening.

Når du blir bevisst din indre kraft og dine egne ressurser kan du håndtere livet bedre og nyttiggjøre deg muligheter ute i verden i en evig prosess mellom ditt indre liv og ditt ytre liv.

De selvorganiserte selvhjelpsgruppene kan utgjøre den nødvendige forskjellen for å komme i gang med endringsprosessen. I slike grupper møter du andre som strever. Dere er alle på et vanskelig sted i livet, og til sammen har dere masse kunnskap om problemet som bare venter på å bli tatt i bruk. Her kan du bli bevisst mønstrene som kanskje har hindret deg i å være en aktiv deltaker i livet.

Den smertefulle erfaringen har også gitt deg mye taus kunnskap. I gruppen kan du bli bevisst denne kunnskapen. Du kan få sortert kompliserte og sammensatte problemer og høre hvordan andre har jobbet med sine ting. Den spontane delingen i slike grupper kan gi ny innsikt og bli til felles ny kunnskap dere ikke ville oppnådd alene.

I gruppen får du et refleksjonsrom som kan være vanskelig å finne blant familie, venner og kollegaer som du ofte har helt andre relasjoner til. Noen er selvfølgelig heldige og kan dele også her, men mange trenger nettopp de fremmede som er i samme båt for å våge å åpne opp i første omgang.

Etter en stund blir du kanskje sterk nok til å gjøre det samme i andre sammenhenger dersom dette er nødvendig. Her kan du også finne ut hva du selv kan gjøre for å komme videre. De fleste av oss rommer mer enn vi tror!

«God fysisk og psykisk helse er en viktig forutsetning for opplevd livskvalitet. Opplevd livskvalitet og psykisk helse påvirker hverandre gjensidig.» (Sitatet er hentet fra utkast til Folkehelseplanen 2017-2020, Oslo Kommune.)

Det finnes selvhjelpsgrupper for lik problematikk/diagnose, det finnes grupper som ledes av profesjonelle og grupper som leder seg selv ved hjelp av rammene og prinsippene for gruppearbeid. Hva du vil foretrekke avhenger nok litt av hvor du befinner deg i forhold til ditt problem.

Noen ganger trenger du mer kunnskap fra spesialister og andre som deler en diagnose. Andre ganger trenger du avstand til diagnosen for å finne ut hva annet og mer du rommer enn det som er knyttet til diagnosen.

I Oslo finnes det mange muligheter for deg som trenger de profesjonelle hjelperne. Det finnes også mange muligheter for å gå i selvorganiserte grupper med både like og ulike problemer.

Selvhjelpshuset LINK Oslo administrerer påmeldinger til og starter selvorganiserte selvhjelpsgrupper hvor deltakerne har ulike problemer. Disse gruppene ledes  av rammene og prinsippene for gruppearbeidet. Å delta i en selvorganisert selvhjelpsgrupper koster ikke penger, men hardt arbeid. Drivkraften er god folkeskikk, raushet og takhøyde for hverandres forskjellighet.

Lokalene våre benyttes også av en rekke tolvtrinnsgrupper innen rus og avhengighet. Vi samarbeider i tillegg med organisasjoner hvor en diagnose er utgangspunktet for gruppene, og vi kan hjelpe deg å finne fram til den som kan være mest aktuell for deg.

Se menypunktet Selvhjelp på hjemmesiden vår og se om du finner noe som passer!