"Ved å synliggjøre selvhjelp som en mulighet og et verktøy er LINK Oslo et tiltak som retter seg mot flere av innsatsområdene i Folkehelseplanen for Oslo 2009-2012. Arbeidet i LINK Oslo er i tråd med temaet "kunnskapsbasert folkehelsearbeid""

Dette var juryens begrunnelse for å tildele LINK Oslo kommunes Folkehelsepris i 2011.

Siden dengang har Oslo kommune vedtatt en ny Folkehelseplan for 2017-2020, hvor fokuset på selvhjelp er ytterligere forsterket. Les mer om Selvhjelp i et folkehelseperspektiv her.