Hurra! Ny nettside er på lufta!

Det siste året har LINK Oslo vært inne i en spennende utviklingsprosess. Dette kom blant annet som en konsekvens av at Oslo kommunes nye Folkehelseplan har tatt inn selvhjelpsarbeid  som et satsningsområde med tilhørende tiltak i forhold til implementering i bydelene.

I 2017 nådde vi en ny milepæl hva samarbeid angår. Arbeidet med et nytt nettverk, Nettverk for Selvhjelp i Oslo (NiSO) skjøt fart, og nå er mange organisasjoner på selvhjelpsfeltet med. Nettverket samles regelmessig for å styrke fellesskap og formidling.

Utviklingsprosessen avspeiles også i den nye nettsiden som har ligget ute siden oktober. På grunn av bytte av nyhetsbrevmal ble det en pause i utsendelsen av nyhetsbrev. Men nå er det endelig klart, og vi håper at du liker det du ser!

Å lage en ny nettside er krevende – det vet alle som har forsøkt. Men vi håper og tror at resultatet er blitt en oversiktlig hjemmeside med interessant innhold for deg som synes selvorganisert selvhjelp er viktig.  Adressen er den samme som før, linkoslo.no.

Vi har lagt inn tre snarveier som handler om forskjellige former for selvhjelpsgrupper, hvordan grupper i regi av LINK Oslo foregår, og om selvhjelpsprosessen, som kan være tidkrevende for mange. Her vil du finne informasjonen du trenger, både i kortversjon og av og til i utvidet versjon.

Snarveien Hvordan foregår det fører også til et påmeldingsskjema. Men du kan også ringe oss og melde deg på, eller spørre om ting du lurer på.

Den nye siden favner bredere enn den gamle – her er tatt med informasjon om tolvtrinnsgrupper  som bruker våre lokaler, og en oversikt over andre organisasjoner som arbeider med selvhjelp for spesifikke problemer.

I menyfeltet øverst finner du i tillegg informasjon om samarbeid og samarbeidspartnere, og om LINK Oslo, vår forankring og hvordan vi jobber.

Del gjerne med folk du kjenner som kan ha nytte av å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe!