Mange er berørt og opplever nå ekstra belastninger. Heldigvis finnes det muligheter som kan bidra til å lette på en krevende livssituasjon Artikkelforfattere er Anne-Grete Bjørlo, rådgiver hos LINK Oslo og Mette Smedstad, distriktsleder i Selvhjelp Norge.

Det er håp!

Vi vet at mange har det ekstra vanskelig nå, og mange kjenner på ensomhet, uro og bekymring. Noen hadde krevende hverdag før pandemien slo til, og for disse er opplevelsen av å være «koronafast» ekstra tung å bære. Er du, eller kjenner du noen som er, «koronafast»? Her er noen muligheter: 

LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring har mottatt ekstra «Koronamidler» til et prosjekt med mål å skape digitale muligheter for samtale- og selvhjelpsgrupper i en krevende Koronasituasjon.  

Senteret driftes av stiftelsen Norsk Selvhjelpsforum, med finansiering gjennom Oslo kommune. LINK står for Læring, Informasjon, Nettverk og Kunnskap om selvhjelp og mestring. Dette gjenspeiler hovedoppgavene til de ansatte i LINK Oslo. I tillegg til formidlingsarbeid administrerer senteret påmelding og oppstart av selvorganiserte selvhjelpsgrupper i lokalene i Kirkeveien 61. Senteret samarbeider tett med Kompetansemiljøet Selvhjelp Norge, som jobber på oppdrag for Helsedirektoratet.  

Hva kan LINK Oslo bidra med? 

Webinar samarbeid med Selvhjelp Norge, Tema: Hva er selvhjelp og hvordan kan du ta selvhjelp i bruk i egen hverdagDet første webinaret 14.januar 2021. Se lenke for invitasjon og påmelding. 

  • Digitale introduksjonsmøter via Zoom om det å være deltaker i selvhjelpsgruppe. Hva er ei selvhjelpsgruppe? Hva kan være utbytte av å delta? Hvordan foregår det?  
  • Ta imot påmeldinger og bidra til oppstart av digitale grupper.    
  • Utlån av digitale «nøkler/lisensbruker» til digitale grupperom.  Praktisk hjelp til å få nye brukere opp og stå i form av en-en møter, både for deltakere og for den som har «nøkkelen/lisens».  
  • Bidra inn i digitale møteplasser, som kafeer og seminar for å formidle om hvordan selvhjelp kan være til hjelp i en vanskelig hverdag.  
  • I samarbeid med Selvhjelp Norges distriktskontor for Oslo og Viken eksklusiv Buskerud tilbys flere arenaer for kompetanseheving gjennom webinar og seminar. Blant annet 2 dagers gratis opplæring i å bli igangsetter som bidrar til oppstart av selvorganiserte selvhjelpsgrupper enten de er digitale eller fysiskeDette er en flott mulighet for lag og foreninger, likepersoner og de som er ansatt i kommuner og bydeler. Den første igangsetteropplæringen er allerede i januar 2021. Se lenke for invitasjon og påmelding. 

 Deltakelse i ei selvhjelpsgruppe, gir mulighet for nærhet og fellesskap – du er IKKE alene. 

De som ønsker å delta kan møtes i alt fra sosiale samtalegrupper eller tradisjonelle selvhjelpsgrupper. Gjennom samarbeid med LINK Oslo samordnes interesserte deltakere til selvhjelpsgrupper og de får støtte til oppstart, samt gratis tilgang til brukerlisens – en slags digital nøkkel til digitale møterom.  

 LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring har fått midler fra Stiftelsen Dam, via Rådet for psykisk helse for å kunne låne ut brukerlisenser til Zoom og Whereby. Hensikten er å skape digitale muligheter for samtale- og selvhjelpsgrupper både i LINK og i andre organisasjoner som driver styrkings- og selvhjelpsarbeid i Oslo og omegn.  

 Ta kontakt om du lurer på noe eller vil delta i en digital gruppe.  

Anne-Grete Bjørlo i LINK Oslo via mail til koronafast@linkoslo.no eller mette@selvhjelp.no.