En av forutsetningene for å lykkes med å nå ut til Oslos 660 000 innbyggere er å samarbeide.

Gjennom å samarbeide på selvhjelpsfeltet skaper vi økt forståelse for selvhjelp og endringsarbeid, som øker muligheten for at selvhjelpsgrupper oppstår. Selvhjelp frigjør ressurser og styrker oss i de omstillinger vi møter, og bidrar til at folk tar tak i eget problem før det går ut over livskvalitet og arbeidsevne.

LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring samarbeider med Oslo kommune (nedfelt i Oslo kommunes Folkehelseplan 2017-2020). Vi søker i tråd med dette gode samarbeidsformer med bydelene i byen for å nå frem med implementering av selvhjelp i Oslo.

LINK Oslo har det siste året inngått formelle og forpliktende samarbeidsavtaler med Røde Kors Oslo – Gatemegler og Helseforum for Kvinner. Flere kommer til etter hvert.

I fjor høst ble grunnlaget lagt for det som nå er etablert som NSO – Nettverk for Selvhjelp i Oslo. Nettverket består av mange frivillige- og ideelle organisasjoner i Oslo og jobber for å:

• Skape bedre livskvalitet og en meningsfylt hverdag for folk i Oslo

• Sammen bygge opp selvhjelpsforståelse og et godt grunnlag for selvhjelpsgrupper

• Bidra til økt bruker- og hjelpermedvirkning gjennom verdiskapende muligheter for innbyggerne

LINK Oslo vil framover høsten bidra med gratis grunnkurs/opplæring i selvhjelpskompetanse i 2017/2018. Fra denne opplæringen vil vi etablere nettverk av selvhjelpsfasilitatorer som vil dele sin kunnskap og erfaringer med selvhjelp fra eget arbeidssted med andre.

 

Ta gjerne kontakt. Vi ser fram til en spennende høst og vinter!