Denne siden handler om tolvtrinnsgruppene innen rus og avhengighet og deres pårørende som låner våre lokaler til sine møter.

LINK Oslo administrerer  kalenderen for ledige rom, men har ellers ingen andre oppgaver i forhold til disse gruppene. Hvis du vil vite mer om den enkelte gruppe utover møtetidene som er oppgitt her, klikker du på bildene. Da sendes du videre til den enkelte organisasjons egen hjemmeside.

AA (Anonyme alkoholikere) i Oslo

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfraring, styrke og håp med hverandre for at å løse felles problem, og hjelpe andre med å friskne til fra alkoholisme. Den eneste betingelsen for medlemskap er ønske om å slutte å drikke.

Fredager kl. 19.30 – 21.00

Søndager kl 18.00 – 19. 00 (Engelskspråklig)

 

ACA (Adult Children of Alcoholics)

Velkommen til Adult Children of Alcoholics (ACA). Vi er et fellesskap av menn og kvinner som har vokst opp i et alkoholisert eller på annen måte dysfunksjonelt hjem. Vi møtes i trygge omgivelser med gjensidig respekt og bekrefter våre felles erfaringer. Vi oppdager hvordan barndommen påvirket oss i fortiden og innvirker på oss i dag («Problemet»). Vi benytter de Tolv Trinn.

Fredager kl 17.00-19.00   ACA English: Wednesdays 5.30 PM- 7 PM

 

Al-Anon

Al-Anon familiegruppe er et anonymt felleskap av slektninger og venner av alkoholikere. Familien kan gjøre mye for å hjelpe seg selv, enten alkoholikeren drikker eller ikke. Alle som er berørt av en annens alkoholmisbruk kan være med i Al-Anon.

Onsdager kl. 19.30 – 21.30

 

 

Anonyme Narkomane

Kjernen i Anonyme Narkomanes tilfriskningsprogram er de Tolv Trinn, som er tilpasset fra Anonyme Alkoholikere. Disse “trinnene” består i å innrømme at det er et problem, søke hjelp, selvransakelse, prate konfidensielt med noen om hva man finner, gjøre opp for seg der hvor det har blitt påført skade, og arbeide med andre rusavhengige som ønsker å tilfriskne.

Lørdag kl. 11.30 – 13.30    Søndag kl. 11.30 – 13.30

 

Nar-Anon Familiegruppe

Nar-Anon Familiegruppe er først og fremst for de som kjenner eller har kjent følelsen av desperasjon tilknyttet et avhengighetsproblem hos noen nær deg.Gruppen møtes i LINK Oslos lokaler.

Onsdager kl 17.30-19

 

Sex & Love Addicts Anonymous

SLAA er et 12-trinns fellesskap av menn og kvinner som hjelper hverandre. Vi tilbyr den samme hjelpen til alle som har sexavhengighet eller kjærlighetsavhengighet eller begge, og som ønsker å gjøre noe med dette. Siden SLAAs medlemmer selv er avhengige har vi spesiell forståelse av hverandre og sykdommen. Vi vet selv hvordan det føles og har lært veien ut gjennom SLAAs 12 trinn

Lørdager kl 17