Oslo Røde Kors og Stiftelsen Norsk Selvhjelpsforum ved LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring, inngikk i februar en viktig samarbeidsavtale.

Historisk samarbeidsavtale mellom Oslo Røde Kors og LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring
Historisk samarbeidsavtale mellom Oslo Røde Kors og LINK Oslo. Fra venstre

Felles satsing på selvhjelp i Oslo.

Den nye samarbeidsavtalen skal bidra til at Oslo Røde Kors og LINK Oslo samarbeider om forankring av selvhjelp som egen helseforståelse på individ, -gruppe- og systemnivå.

Oslo Røde Kors har over 4000 frivillige og over 40 ulike aktiviteter. De er tilstede for folk i hovedstaden, og møter mange i ulike livssituasjoner.

Samarbeidet har som felles mål å forebygge plager gjennom kunnskap om selvhjelp. Skape forståelse for at vi kan hjelpe oss selv og mobilisere egne krefter i møte med problemer. Det betyr at hver innbygger må ta aktiv deltakelse i, og ansvar for, å håndtere egne livsproblemer. God helse handler om mer enn fravær av sykdom, det handler også om å leve med ulike livsproblemer.

Selvhjelp kan for eksempel gjøre det lettere for oss å mestre vonde tanker i en vanskelig livssituasjon, håndtere rollen som pårørende eller samhandle med andre både hjemme og på jobben.

– Vi gleder oss til veien videre

Avtalen innebærer at Oslo Røde Kors skal ha egne personer som får et særskilt ansvar for å videreutvikle selvhjelpsarbeidet innenfor sine tjenesteområder – både innenfor Røde Kors og i møte med befolkningen forøvrig.

– Dette er et kjempespennende samarbeid, og vi gleder oss til veien videre, sier Elin Holmedal, daglig leder i Oslo Røde Kors og Espen Holm, daglig leder i Norsk Selvhjelpsforum.

Samarbeidet kan bidra til at Oslos innbyggere får økt livskvalitet og opplever bedre mestring i møte med ulike problemer og livssituasjoner. Selvhjelp blir mer tilgjengelig som verktøy på flere steder og arenaer, hvor hver enkelt kan trene på endringsarbeid og bli bedre kjent med seg selv.

– Det er viktig at vi alle blir bevisst på at vi kan bruke kunnskapen om oss selv når vi møter og takler problemer, det vil kunne styrke opplevelsen vår av å være aktive og selv ta ansvar for livets endringer og veivalg. Og like viktig – det bevisstgjør oss på hvordan vi velger å bruke vår erfaringskunnskap. For hva gjør problemet med meg? Og hva lar jeg det gjøre med meg? sier Espen.

Samarbeidet er i tråd med Oslo kommunes satsing på selvhjelp innenfor psykisk helse og folkehelsearbeidet.

Til inspirasjon også utenfor Oslo?

Stiftelsen Norsk Selvhjelpsforum drifter både LINK Oslo, som inngår i samarbeidet med Oslo Røde Kors, og Selvhjelp Norge, som er et nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp.

Selvhjelp Norge jobber på oppdrag for Helsedirektoratet og etter Nasjonal plan for selvhjelp. En av hovedoppgavene som er beskrevet i den nasjonale planen er å samarbeide med lokale aktører innen frivilligheten for å muliggjøre og fremme selvorganisert selvhjelp som endringsverktøy over hele landet. Visjonen er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, og kunne ta kunnskapen i bruk når livsproblemer oppstår.

Espen håper at samarbeidsavtalen i Oslo også kan være til inspirasjon for andre byer og tettsteder i Norge. Røde Kors har 381 lokalforeninger over hele Norge. I Trondheim finnes det et lignende samarbeid som i Oslo, der Trondheim kommune, Røde Kors og LINK Trondheim samarbeider om drift av selvorganiserte selvhjelpgrupper i lokalene til Røde Kors.

– Vi håper at avtalen kan inspirere Røde Kors og kommune-Norge til å inngå samarbeid også andre steder i landet, slik som vi nå har i Oslo og i Trondheim, gjerne sammen med Selvhjelp Norges distriktskontorer, sier Espen.

Selvhjelp Norge har sju distriktskontorer som dekker hele landet, og som kan kontaktes av alle interesserte.

Ønsker du å vite mer om samarbeidsavtalen mellom Oslo Røde Kors og LINK Oslo, ta kontakt med rådgiver Odd-Arne Eriksen i LINK Oslo.

Fakta om selvorganisert selvhjelp

Hva er selvorganisert selvhjelp? Og nytter det?
Selvhjelp går hånd i hånd med velferdssamfunnets ansvar for å hjelpe folk – vi trenger begge deler. Selvhjelp gjør at vi setter oss bedre i stand til å ta grep om eget liv, selv eller ved hjelp av andre. Det kan også bidra til at velferdssamfunnet møter den enkelte på en god måte – med respekt for den verdifulle erfaringskunnskapen og kunnskapen hver enkelt har om eget livsproblem, og med tro på at hver enkelt har kreftene som trengs for å få det bedre.

Forståelse og innsikt: Selvorganisert selvhjelp handler om individets helseforståelse, og tar utgangspunkt i mennesker som på egen hånd ønsker å gjøre noe med et problem de sliter med. Det handler om å bevisstgjøre egne tanker, følelser og holdninger. Styrke evner og muligheter til å delta i egen mestringsprosess, selv ta ansvar for egen livssituasjon. Vi har alle erfaringskunnskap samt kunnskap om eget problem som vi kan bruke for å få det bedre, og vi har alle krefter vi kan hente fram. Selv om vi ikke er skyld i problemene vi kjenner på kroppen, så har vi ansvaret for hvordan vi håndterer følelsene rundt problemet. Å sitte i førersetet er en forutsetning for å ta styringen – uansett om jeg vil ta tak i problemet på egen hånd, snakke med venner, familie, andre som har problemer, gå i en selvhjelpsgruppe eller be om hjelp fra det offentlige.

Selvorganisert selvhjelpsgruppe: Selvhjelpsforståelsen er også et verktøy vi kan bruke i selvhjelpsgrupper, uavhengig av status, alder, kjønn, problem, med eller uten en bestemt sykdom eller lidelse. For å delta må du selv ha vilje og motivasjon til å gjøre en endring i livet. Gruppene blir satt i gang, og leder deretter seg selv med utgangspunkt i erfaringsbaserte rammer og prinsipper for møtene. Det er gratis å delta og du trenger ingen henvisning, men krever innstas og aktiv deltakelse.

I gruppa kan vi tilegne oss ny innsikt, få øye på nye muligheter og finne en vei videre. Det handler om å erkjenne hvordan livsproblemer preger oss, akseptere hva det innebærer og mobilisere krefter til å gjøre noe med det.

Gjennom mange års erfaring med selvorganiserte selvhjelpsgrupper er tilbakemeldingene at det nytter å jobbe med eget problem, og øke kunnskapen om seg selv og sin måte å tenke og handle på.

Folks tilbakemeldinger beskriver blant annet:

At man håndterer problemet bedre, selv om det ikke nødvendigvis blir bort
Å få styrket selvinnsikt, selvtillit og selvfølelse
At man senere kan håndtere nye problemer på en bedre måte
Å ikke lenger være ensom i tro på at ingen andre har det som meg, oppleve fellesskap
At det er godt å sette ord på et problem gjennom samtale med andre, dele erfaringer, tanker og følelser
Å kunne prøve seg ut selv, sammen med andre, i et trygt rom
Å dele problemet sitt med andre gir nye perspektiver
At man tar i bruk egen kunnskap man ikke alltid er bevisst at er der