Plutselig befinner du deg midt i en smertefull pårørenderolle. Hva nå?

Livskriser rammer også familie, venner og kollegaer. Av og til er krisen akutt og forbigående, og det er bare det første sjokket som behøver å bearbeides. Andre ganger er det begynnelsen på en lang reise som pårørende, en rolle som også kan påvirke ditt forhold til venner og kollegaer.

Hvordan håndtere dette nye uten å bli helt utslitt selv? Uten å slite ut familie, venner og kollegaer? Stress rammer pårørende i fullt monn fordi den som er krise ofte vil være ute av stand til å gjøre så mye selv både i kortere og lengre perioder, i verste fall livet ut.

Pårørende til gamle og syke foreldre, pårørende til barn med alvorlige psykiske eller fysiske lidelser, pårørende til avhengige, det være seg av rus, spill eller annet – vil dermed som oftest oppleve stor slitasje over tid.

Hvordan skal jeg sette grenser? Hvem kan jeg snakke med? Noen finner fram til foreninger som har pårørendegrupper, andre må finne fram til mulige løsninger selv. Ofte er hele familien rammet, og det kan være vanskelig å sortere problemet på hjemmebane når følelsene står i kok. Kollegaer og venner har ofte nok med seg selv, og det er lett å bruke dem opp.

Hvordan ta vare på meg selv? Midt i en krise ønsker de fleste av oss å hjelpe, koste hva det koste vil. Personen i krise har fullt fokus, og det er lett å glemme sine egne behov. I en selvhjelpsgruppe er det faktisk du som pårørende som er hovedpersonen – ikke den som eier krisen. Ingen er tjent med at du bryter sammen, aller minst den som trenger hjelp. Selv om du kanskje ikke tenker over, det sitter du inne med mye kunnskap og erfaring som kan bli en verdifull ressurs for deg selv og andre. Når du tar vare på deg selv på en god måte kan du også hjelpe andre.

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper som startes opp i regi av LINK Oslo består av mennesker som står i mange forskjellige problemer. Her kan du være bare deg selv sammen med andre som sliter. Samlet rår dere over mye kunnskap og erfaring som dere kan dele og som kan gi nytt mot. Du får ditt eget «pusterom» to timer en gang i uka og får møte andre som vet hva det handler om å stå midt i krevende livssituasjoner.

Du får en «treningsarena» blant «fremmede» hvor du kan øve deg på å sette ord på dine egne behov og ønsker, og hvor du kan øve deg på å sette grenser.

Her kan de andre i gruppa bidra til at du ser nye muligheter og løsninger, eller de hjelper deg å forstå at enkelte ting må man rett og slett lære å forholde seg til så godt som mulig.

Ønsker du å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Les mer under menypunktet Selvhjelp.

Gjelder det rusproblematikk? Selvhjelp Norge har laget et eget hefte om hvilke muligheter som finnes.

I tillegg benytter mange tolvtrinnsgrupper innen rus, pårørende og avhengighet LINK Oslos lokaler til sine møter. Her finner du møteoversikten.

Trenger du mer kunnskap om problemet? Mange pasient- og brukerorganisasjoner har egne tilbud.I Oslo finner du også PIO-senteret (Pårørendesenteret i Oslo) som har mye å tilby pårørende.