Få innsikt og kunnskap om hvordan selvhjelp kan være et nyttig verktøy for mestring og økt livskvalitet.

Her vil du få innsikt i hvorfor og hvordan selvhjelp kan være nyttig kunnskap for økt mestring av livet. Du vil også lære om samtalegrupper og hvordan slike fellesskap kan startes opp. Videre vil vi snakke om muligheter for samarbeid lokalt. Alle kan delta og arrangementet er gratis.

Tema/Agenda/Innhold
• Hvorfor selvhjelp og selvorganiserte
selvhjelpsgrupper/samtalegrupper?
• Min rolle som deltaker
• Hva er selvhjelpens bærende elementer? – Innhold i
selvhjelpsarbeidet.
• Hvordan utvikle muligheten lokalt? – Oppstart av
selvhjelpsgrupper for deg som ønsker å starte opp i eget nærområde.
• Igangsetterrollen – Bidra til god oppstart

Se invitasjon her.
Meld deg på her. (velg mellom fysisk og digital deltakelse)

Har du spørsmål og ønsker å komme i kontakt med oss? Kontakt oss | LINK Oslo