Kontaktmøtene er en arena hvor gruppedeltakere inviteres til å dele sine erfaringer fra gruppeprosessen. Alle deltakere fra alle aktive grupper startet av LINK Oslo inviteres til disse møtene som holdes med jevne mellomrom.

Hva fungerer? Hva er vanskelig? Hvordan løser gruppene sine utfordringer?

Hva skal vi gjøre når en deltaker aldri møter opp? Hvordan håndterer vi at en deltaker tar alt for mye plass?

Og hvordan skal vi stoppe «historiefortelleren» og «avbryteren»? Hva gjør slike problemer med gruppa?

Og enda viktigere – hva lar jeg/vi det gjøre med meg/oss?

Dette er viktige spørsmål i slike situasjoner.

Det er gruppeprosessen og ikke egen prosess som er tema på kontaktmøtene. Når deltakere fra flere grupper kommer sammen på et kontaktmøte kan nye ideer, tanker og erfaringer deles og tas med tilbake til egen gruppe for videre deling, samtale og utvikling.

LINK Oslo inviterer til flere kontaktmøter i løpet av året.