Prinsippene gir retning for innholdet på møtene. Det er lurt å benytte dem, for å unngå at gruppen blir en "hyggeklubb". Prinsippene hjelpertil med å holde fokus på at dere er her for å arbeide med problemet og smerten det medfører.

Når deltakerne i gruppa har blitt litt kjent med hverandre kan det lønne seg å gjennomgå disse prinsippene sammen. Det er deltakerne som må bli enige om hvordan prinsippene skal tolkes og praktiseres. Dersom gruppa stagnerer og ikke kommer videre anbefaler vi å gjennomgå prinsippene en gang til.

Ikke si mer enn du er klar for og i ditt eget tempo. Det er flere deltakere i gruppa og alle må få slippe til. Kjenn etter hvor mye som er greit for deg å dele med de andre akkurat nå – det skal føles riktig. Dersom noen i gruppa ikke deler over tid kan det skape usikkerhet hos de andre. Å snakke sammen om dette kan skape en ny trygghet.

Lytt til deg selv og de andre. Ved å lytte til det du selv sier er det enklere å få tak i det som er viktig for deg. Ved å lytte til de andre får du del i deres erfaringer. Noen av disse erfaringene kan du få nytte av selv.

Snakk ut fra deg selv. Ved å bruke ordene «jeg» og «meg» i stedet for «man» og «en» tar du et større ansvar for det du sier. Ved at du tar ansvar for deg selv og ditt eget problem får du kontakt med  egne erfaringer, egen kraft og taus kunnskap.

Del smerten. Ved å la andres erfaringer synke inn kan du også oppleve å få kontakt med egen glemt smerte. Dette er viktig kunnskap som kan gi ny innsikt i eget problem. Les mer om smertens rolle i denne artikkelen.

Våg å vise at du blir berørt. Det er viktig å slippe følelsene til gjennom det du deler og det de andre deler.

Snakk ut fra egen erfaring. I stedet for å gi andre råd kan du dele av egne erfaringer og hva disse erfaringene gjorde med deg og for deg. Når de samlede erfaringene til alle i gruppa kommer fram kan deltakerne velge hvilke av disse som er verdt å ta med  videre.

Vær til stede her og nå. Når du lar deg berøre av noe du eller de andre forteller er du tilstede i øyeblikket – her og nå. Hva er det som berører meg? Hva lar jeg dette gjøre med meg? Dette er gode spørsmål inn til din situasjon. Det kan også være viktige tanker for de andre i gruppa.

Lytt gjerne innover i deg selv. Da får du lettere tilgang til det som er vanskelig. Problemet ditt og smerten det gir deg er en kilde til kunnskap. Denne kunnskapen kan ofte forandres fra et problem til en ressurs og innsikt fordi du blir klar over hvordan ting i livet ditt henger sammen.

Da kan du ta i bruk den nye og utvidede kunnskapen til å skape forandring i ditt eget liv. Dette er det viktigste grunnprinsippet i alt selvhjelpsarbeid.